top of page

פרויקטים והישגים נוספים

  • חוק איסור פרסום טבק בעיתונות

כפתור 4.jpg

  • תיקון ושיפור ערכים בויקיפדיה - אנו מעודדים את חברי ומתנדבי העמותה להיות פעילים בויקיפדיה.

    • בין השאר עדכנו מתנדבי העמותה את הערכים: בחירותרשם המפלגותכל זכות, ערכים על מפלגות שונותעמותות וארגונים שונים בתחום פעילותנו (כן, אנחנו מפרגנים!) ועוד. כמובן שיש ערך גם עלינו - העמותה לדמוקרטיה מתקדמת !

  • ועוד...

כפתור 5.jpg
bottom of page