top of page

העוזרים הפרלמנטריים הם גורם חשוב בקשר בין חברי הכנסת ובין בעלי האינטרסים השונים.

ניתן לקרוא עוד על תפקיד זה בויקיפדיה.

אנו בעמותה לדמוקרטיה מתקדמת נמצאים בקשר עם חברי כנסת רבים, בין השאר באמצעות העוזרים הפרלמנטריים שלהם.

bottom of page