העוזרים הפרלמנטריים הם גורם חשוב בקשר בין חברי הכנסת ובין בעלי האינטרסים השונים.

ניתן לקרוא עוד על תפקיד זה בויקיפדיה.

אנו בעמותה לדמוקרטיה מתקדמת נמצאים בקשר עם חברי כנסת רבים, בין השאר באמצעות העוזרים הפרלמנטריים שלהם.

לשם כך אנו מתחזקים רשימת טלפונים של כל העוזרים הפרלמנטריים.  הרשימה, הנמצאת כאן, אינה פומבית בגלל אילוצים משפטיים, אך נשמח לשקול בחיוב את שיתוף המידע עם כל מבקש.