• בזכות מדד הלוביסטים שלנו יודעים בימנו כמה לוביסטים בכנסת וכמה לקוחות הם המייצגים. 

  • בזכות קמפיין מוצלח שלנו שנמשך 4 שנים לוביסטים נרשמים בחובה לפרוטוקול ישיבות ועדות הכנסת. 

  • בזכות מאבק שלנו לוביסט מחויב עתה לפרסם את שמות כל הגופים החברים בלקוח שהוא גוף-גג (איגוד, פורום, ועד וכו')  

שקיפות על לקוחות לוביסטים שהם בגופי גג
ניצחון במאבק לשקיפות מספר 2

מי הם הגופים החברים ב'איגוד הבנקים', ב'איגוד המזון', בפורום חברות הסלולר'?

במשך 11 שנה לוביסטים ייצגו גופי-גג עם שמות מפוצצים שהציבור וחברי הכנסת לא ידעו כלל מי חבר בהם, עד שהעמותה הגיעה וחייבה את הלוביסטים לפרט את רשימת החברים במלאה בגופי-גג אותם הם מייצגים. 

Untitled-1.jpg

כלכליסט, צבי זרחיה, 6.7.2018

מדד הלוביסטים ולקוחותיהם בכנסת
פרויקט השקיפות החשוב בתחום
ניצחון במאבק לשקיפות מספר 1
רישום נוכחות לוביסטים בוועדות הכנסת

החל משנת 2012, בקמפיין מתגלגל במהלך כהונת 3 כנסות שונות (18,19,20) הובלנו לניצחון במאבק לרישום נוכחות לוביסטים בישיבות ועדות הכנסת. במושב הראשון של הכנסת ה-20 שכנענו 11 מתוך 15 יו"ר ועדות קבועות בכנסת להורות על חובת רישום לוביסטים לפרוטוקול בישיבותיהם ולמעשה הבאנו להכרעת הנושא. לאחר מכן תוקן חוק הכנסת כך שכל ועדות הכנסת חויבו ברישום נוכחות לוביסטים. 

לוגו מדד הלוביסטים ולקוחותיהם בכנסת.jpg

כמה לוביסטים רשומים בכנסת? 

כמה לקוחות הם משרתים? 

מי נוסף ומי נגרע מדף רישום הלוביסטים בכנסת? 

פרויקט מדד הלוביסטים ולקוחותיהם הפך לאחד מפרויקטי השקיפות המצליחים והמשפיעים בישראל. הוא זוכה לכותרות ראשיות בעיתונות הכלכלית ומגביר את המודעות לפעילות הלוביסטים המסחריים בכנסת. 

כלכליסט, תומר אביטל, 29.2.2012

TheMarker, צבי זרחיה, 10.8.2015