top of page

מתפקדים למפלגות

חברות במפלגה (התפקדות) היא דרך טובה כדי להשפיע על המתרחש במדינה. למעשה, בחלק מהמקרים ניתן להשפיע בדרך זו על הפוליטיקה הארצית אף יותר מאשר באמצעות הצבעה בבחירות הכלליות!

על מה מדובר? הערך התפקדות בויקיפדיה מסביר יפה.

מפלגה מציגה להתמודדות בבחירות הכלליות רשימה. בהתאם למספר המנדטים שהרשימה קיבלה, מתמנים חברי כנסת, המהווים סיעה בכנסת. זכרתם את זה, נכון?

לקראת הבחירות לכנסת ה- 25 ארבע מפלגות קיימו בחירות ישירות לקביעת הרשימה לכנסת ('פריימריז'). לכל מפלגה כזו הקמנו עמוד עם פרטים ומידע שימושי לחברי מפלגה. על פי סדר א"ב:

מתעניינים במפלגה אחרת? מידע רשמי ודו"חות שהמפלגה הגישה מפורסמים באתר רשם המפלגות. מידע מטעם המפלגה תמצאו באתר שלה. עדיין לא מצאתם? חפשו בויקיפדיה.

מידע על זכויות וחובות של חבר בכל מפלגה שהיא:

bottom of page