חברות במפלגה (התפקדות) היא דרך טובה כדי להשפיע על המתרחש במדינה. למעשה, בחלק מהמקרים ניתן להשפיע בדרך זו על הפוליטיקה הארצית אף יותר מאשר באמצעות הצבעה בבחירות הכלליות!

על מה מדובר? הערך התפקדות בויקיפדיה מסביר יפה.

 

מקורות מידע ועזרה:

אנו מתכננים להעלות טבלה, שבה נפרט לכל מפלגה נתונים הרלוונטיים לנושא, כגון: עלות החברות במפלגה, זכויות החבר, מספר החברים כיום, ועוד.