top of page

מפלגה-רשימה-סיעה

ובקיצור: מ-ר-ס (MARS)

לקראת הבחירות לכנסת מפלגות מציגות רשימות, ובהתאם לתוצאת הבחירות נוצרות סיעות.

לא תמיד חשוב להבדיל בין המונחים. גם בתקשורת ואפילו בויקיפדיה קורה שמתבלבלים. אבל לפעמים, הבנת ההבדלים בין מפלגה, רשימה וסיעה, חשובה כדי להבין את המתרחש ובטח כדי להשפיע עליו.

לא כולם יודעים, למשל, ש...

 • המפלגות הן באחריות רשם המפלגות. הנה הן - המפלגות.

 • הרשימות הן באחריות ועדת הבחירות המרכזית. לכל מערכת בחירות הרשימות שלה. הנה למשל הרשימות שהתמודדו לכנסת ה-25.

 • הסיעות הן באחריות הכנסת. הן נוצרות עם השבעת הכנסת, ולעיתים מתמזגות או מתפצלות במהלך כהונתה. הנה הן - הסיעות נכון לעכשיו.

תיקנו טעויות בויקיפדיה - בערכים על מפלגות, רשימות, סיעות ובערכים אחרים העוסקים בדמוקרטיה הישראלית. ואנו ממשיכים לתקן בכל מקום בו אנו מבחינים שחל בלבול במונחים.

יצרנו אינפוגרפיקה המציגה באופן בהיר את המפלגות, הרשימות והסיעות, מיד עם היוודעות תוצאות הבחירות לכנסת ה- 25. זאת כדי לסייע לאנשי התקשורת ולציבור הרחב להתמצא בקלות ולמנוע בלבול.

megaphone.png
מפלגה-רשימה-סיעה כנסת 25

פנינו לשתי מפלגות, ולאחר מכן לועדת הבחירות, בדרישה לתקן את האופן בו הן מציגות את עצמן.

זאת לאחר שהבחנו, מספר חודשים לפני הבחירות לכנסת ה 25, כי מספר מפלגות מציגות עצמן בפומבי בשם אחר (!) מהשם האמיתי שלהן. מיותר לציין שמפלגה יכולה להחליף את שמה, בכפוף לאישור רשם המפלגות. עמדת העמותה היא שלא ניתן להצדיק שימוש בשם "ממותג" מכיוון שהוא מרחיק את הציבור מהבנת המתרחש.

 • מפלגת "האיחוד הלאומי-תקומה" הציגה עצמה בכל מקום כ"מפלגת הציונות הדתית". זאת בעוד "הציונות הדתית" היא רשימה  וסיעה (בכנסת ה 24 וה- 25) שמורכבת מהמפלגה הזו ועוד מפלגות. הדבר חמור שבעתיים בהתחשב בכך שמדובר במפלגה המקיימת פריימריז בין חבריה, והשם הממותג אף הוצג כשם המפלגה בטופס ההתפקדות ובחוקת המפלגה!

 • מפלגת "לזוז" הציגה עצמה באתר האינטרנט כ"מפלגת נעם" ואף עודדה את הציבור לשלם ולהתפקד אליה.

 • מפלגות נוספות השתמשו בשם ממותג, אך בלי להצמיד לו את המונח "מפלגה":

  • "צל"ש - ציונות ליברליות ושוויון" המתכנה "הימין החדש"

  • "חזית יהודית לאומית" המתכנה "עוצמה יהודית"

  • "אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי" המתכנה "בל"ד"

bottom of page