הסדרת פעילות הלובינג

הישגים בסוגיות מרכזיות במאבק
 • חוק הרחבת השקיפות על לוביסטים

 • פרויקט מדד הלוביסטים ולקוחותיהם

 • החלת חובת רישום לוביסטים בוועדות הכנסת

 • שקיפות על לקוחות שהם גופי-גג

 • חוק להחלת הקוד האתי לענף הלובינג על לוביסטים בכנסת

 • השעיית לוביסטים הנחקרים בפרשות שחיתות

 • פיקוח ואכיפת חוק הלוביסטים הקיים

 • חוק להרחבת תקופת הצינון של נבחרי ציבור ופקידות ציבורית בכירה במעבר ללובינג

 • חוק לאיסור ייצוג לקוחות בעלי ניגוד עניינים באמצעות חברת לובינג משותפת

© 2023 by HEAD OF THE CLASS. Proudly created with Wix.com

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • White Google+ Icon

PR / T 123.456.7890 / F 123.456.7899 / info@mysite.com