top of page

הרשויות המקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות התקיימו ב 27.2.2024
סיבוב שני התקיים בחלק מהרשויות ב 10.3.2024.

candidates_edited.png

 אז למי מצביעים?? 

הרשויות המקומיות הן יחידות השלטון המקומי. הן עוסקות בניהול העניינים המקומיים של יישוב או של קבוצת יישובים. הן מחולקות לשלוש, על פי מעמדן המוניציפלי: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

עשינו סדר בבלאגן

כמה רשויות מקומיות יש? מה שמותיהן וגודלן? לאיזה מחוז שייכות? והאם ידעתם שלכל רשות גם סמל מספרי?

הופתענו לגלות כי הגורמים הרשמיים - משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - לא מתחזקים רשימה אחת מסודרת. הם מפרסמים את המידע בדרכים שונות, בכל פעם רק חלק ממנו, וכבר מצאנו לא פעם טעויות והבדלים. רוצים את זה רשמי , מסודר ואחיד? אין.

אז עשינו סדר - הקלדנו, הצלבנו ותיקנו - והנה זה כאן!

עוד אפשרות - ויקיפדיה.

יצרנו ממשק (API) למידע

מי שרוצה לנתח מידע באקסל, או ליצור אפליקציה מגניבה, נתקל בבעיה. לא המידע הרשמי ולא ויקיפדיה עוזרים לו. עבור המקרים האלה הטבלה שלנו נותנת מענה מושלם. ניתן להעתיק את מה שרוצים בקליק ואף להתממשק אליה! בונוס: היא מפרטת לכל רשות את הסמל המספרי שלה - אינדקס ייחודי שמחשבים אוהבים. הנה זה כאן!

table-b&w.png

מתוך הכרה בחשיבות ובייחודיות מידע תשתיתי זה, הוא עלה גם במסגרת ה"סדנא לידע ציבורי" (בית היוצר של "כנסת פתוחה", "התקציב הפתוח" ועוד).

bottom of page