top of page

הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית תדון בבקשתנו לאסור על רופאים לעבוד כלוביסטים צד-שלישי בכנסת 

אתיקה - 1.jpg

"תקדים ברוורמן-שקד" - לאור פנייתנו נאסר לראשונה על לוביסטית לבוא במגע עם יו"ר ועדה בשל ניגוד עניינים

992.jpg

מאלצים את חברות הלובינג לבחור בין ייצוג גופי בריאות או ייצוג חברות טבק הממיתות 8,000 ישראלים בשנה

אתיקה - 3.jpg

בזכות העמותה הונהג נוהל על פיו לוביסטים הנחקרים בפרשות שחיתות מושעים מהכנסת

אתיקה 4.jpg
אתיקה 5.jpg
998.jpg
991.jpg

הצעת החוק שתאסור על לוביסט לייצג במקביל לקוחות בעלי ניגודי עניינים

אתיקה 6.jpg
אתיקה 2.jpg
bottom of page