top of page

פרויקט
מגן ויקיפדיה

ויקיפדיה היא מקור המידע המיידי והזמין ביותר לציבור הישראלי, ולפי סקרים היא זוכה לאחוזים גבוהים מאד של אמון: 84% מהציבור מאמינים למה שהם קוראים בויקיפדיה. ככזו, היא תורמת לעיצוב תפישת העולם של הציבור בישראל. האנציקלופדיה האינטרנטית בעברית נכתבת ברובה ע"י כמה מאות מתנדבים אנונימיים, כאשר העריכה מתבצעת לפי כללים ברורים של ניטרליות והסתמכות על מקורות אמינים. עם זאת, כאשר יש מחלוקות הן מוכרעות בהצבעה, ברוב קולות, ורק עורכים שצברו ותק מסויים זכאים להשתתף בהן. כאן כבר יש פתח לבעיה.

בעשור האחרון ארגונים בעלי אג'נדה פוליטית ומשיחית כמו פורום קהלת, מועצת יש"ע, "תורת לחימה" ואחרים הכשירו עורכים שלהם לויקיפדיה, במטרה לצקת לתוכה את השקפת עולמם. עקב כך ירד משקלם של העורכים הפעילים בעלי השקפת עולם ליברלית ומחוייבות לאמת ולמדע, עד שהפכו למיעוט. והתוצאה: ערבוב בין עובדות לדעות פוליטיות; בין מיתוסים להיסטוריה; שפה מכובסת; מחיקת ערכים על נשים; מחסור בערכים מדעיים; וברוח הימים האלה גם הטייה של תכנים באזרחות, מדעי המדינה ומשפטים.

מה עושים? מצטרפים כעורכים! מתקנים את הטעויות, מרחיבים ערכים על מדע, סביבה וחברה, ומשתתפים בהצבעות כדי למנוע הטיות פוליטיות, צנזורה וכד'. עריכה בויקיפדיה היא תחביב כיפי ומעשיר, תרומה אמיתית ומשמעותית לחברה הישראלית, והיום - גם צו השעה!

במסגרת פרויקט "מגן ויקיפדיה" יצרנו מערך של הדרכה ותמיכה לעורכים חדשים. כדי שתוכלו להצטרף ולהשפיע כמה שיותר מהר וללא מאמץ ניכר. בהשקעה של שעתיים בשבוע תוכלו להשיג זכות הצבעה ולהשתתף במאמץ לשמור את ויקיפדיה ניטרלית, עובדתית ונקייה מפייק ניוז.

שלח/י עכשיו וואטסאפ למיכלי 055-6680256

ספר/י לה קצת על עצמך, והיא תדאג לשבץ אותך בהדרכה הקרובה!

bottom of page