top of page

פרויקט
מגן ויקיפדיה

ויקיפדיה היא מקור המידע המיידי והזמין ביותר לציבור הישראלי, ולפי סקרים היא זוכה לאחוזים גבוהים מאד של אמון: 84% מהציבור מאמינים למה שהם קוראים בויקיפדיה. ככזו, היא תורמת לעיצוב תפישת העולם של הציבור בישראל.

מפברואר 2023 ויקיפדיה סוערת: מלחמות עריכה רבות מתחוללות בה סביב הנרטיב והתיאורים בערכים הקשורים ב"מהפכה המשפטית" (נסיון ההפיכה? הרפורמה?). מאז 7 באוקטובר הסערות רק התגברו - כאשר ערכי ויקיפדיה נרתמו כדי להשפיע על היום שאחרי, וכדי להסיט את האחריות למחדל לעבר גורמים ואישים.

 

המלחמות על התודעה הפוליטית והדתית בויקיפדיה מעולם לא היתה חריפה וגלויה יותר. אך היא התחילה הרבה לפני כן. בעשור האחרון ארגונים בעלי אג'נדה פוליטית ודתית הכשירו עורכים שלהם לויקיפדיה, במטרה לצקת לתוכה את השקפת עולמם. עקב כך ירד משקלם של העורכים הפעילים המחוייבים לכללים הברורים של ויקיפדיה - כתיבה ניטרלית, עובדתית והתבססות על סימוכין - עד שהפכו למיעוט. והתוצאה: ערבוב בין עובדות לדעות פוליטיות; בין מיתוסים להיסטוריה; שפה מכובסת; מחיקת ערכים על נשים; מחסור בערכים מדעיים; ולאחרונה גם הטייה של תכנים באזרחות, מדעי המדינה ומשפטים.

האנציקלופדיה האינטרנטית בעברית נכתבת ברובה ע"י כמה מאות מתנדבים אנונימיים, כאשר העריכה מתבצעת לפי כללים ברורים של ניטרליות והסתמכות על מקורות אמינים. עם זאת, כאשר יש מחלוקות הן מוכרעות בהצבעה, ברוב קולות, ורק עורכים שצברו ותק מסויים זכאים להשתתף בהן. כאן כבר יש פתח לבעיה.

מה עושים? מצטרפים כעורכים! מתקנים את הטעויות, מרחיבים ערכים על מדע, סביבה וחברה, ומשתתפים בהצבעות כדי למנוע הטיות פוליטיות, צנזורה וכד'. עריכה בויקיפדיה היא תחביב כיפי ומעשיר, תרומה אמיתית ומשמעותית לחברה הישראלית, והיום - גם צו השעה!

בהשקעה של שעתיים בשבוע תוכלו להשיג זכות הצבעה ולהשתתף במאמץ לשמור את ויקיפדיה ניטרלית, עובדתית ונקייה מפייק ניוז.

bottom of page