top of page

ויקיפדיה היא אחד ממקורות המידע החשובים והנחשבים ברשת. בין התוצאות הראשונות שמחזירים מנועי החיפוש מופיע, לרוב, ערך מתוך ויקיפדיה. ולא במקרה. מאחורי הקלעים ויקיפדיה מנוהלת ע"י מנגנון היררכי מסודר עם כללים ברורים. קהילה של מתנדבים "מכורים לעניין" מקדישה מזמנה כדי להרחיב אך בעיקר כדי לתחזק את הקיים ולמנוע קילקולים, שמקורם בד"כ בפעילות של כותבים אקראיים ואנונימיים. נושאים במחלוקת מובאים להצבעה בקרב מתנדבי הקהילה שצברו ותק.

תיקון והרחבה של ערכים בתחומים שקשורים לפעילות העמותה מהווים הישג משמעותי מכיוון שבאופן זה אנו מפיצים את הידע הרלוונטי גם לאוכלוסיות אשר לא מודעות כלל לקיומה של העמותה.

לשם כך יצרנו משתמש בויקיפדיה בשם "העמותה לדמוקרטיה מתקדמת" אשר צובר בהדרגה ותק והכרה בקרב קהילת המתנדבים בויקיפדיה העברית.

דוגמאות לערכים שדאגנו ליצור, להרחיב או לתקן:

  • מפלגות שונות

  • עמותות וארגונים שונים בתחום פעילותנו (כן, אנחנו מפרגנים!)

bottom of page